Vacatures


DETA MILIEU B.V. heeft op het moment meerdere vacatures. Zie onderstaande vacatures voor functiebeschrijving, taken en verantwoordelijkheden.

DETA MILIEU B.V. biedt een informele, resultaatgerichte omgeving, waar betrokkenheid en zelfstandigheid van de medewerkers voor zichzelf spreken en waar volop ruimte is voor het ontplooien van initiatieven. Je kunt rekenen op een goed pakket arbeidsvoorwaarden. Indien je niet gecertificeerd bent voor de milieukundige begeleiding conform de beoordelingsrichtlijn BRL-SIKB 6000 bestaat de mogelijk om je bij DETA MILIEU B.V. te certificeren. Hiervoor dien je minimaal 2 aaneengesloten jaren ervaring te hebben met milieukundig veldwerk en milieukundige begeleiding. Heb je deze tweejarige ervaring nog niet dan bieden wij je een opleidingstraject aan om te voldoen aan deze ervaringseis. Naast de BRL 6000 word je ook opgeleid om je te certificeren voor de BRL 1000 en BRL 2000.

Geïnteresseerd? Neem contact op met
Reinout ter Heerdt (06-34491058) of mail een sollicitatiebrief naar: reinout@detamilieu.nl


Vacature: Adviseur bodemonderzoek, bodemsanering (M/V) (40 uur per week)

Functieomschrijving:

 • verwerven, voorbereiden en begeleiden van projecten op het gebied van veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek, partijkeuring en bodemsanering conform BRL SIKB 2000, BRL SIKB 1000, BRL SIKB 6000

Taken en verantwoordelijkheden

 • aansturen, begeleiden en adviseren van veldwerkers
 • opstellen van offertes voor bodemonderzoek
 • onderhouden contact met opdrachtgever
 • inrichten en beheren van projectmappen
 • identificeren van VGM-risico’s
 • beoordelen en goedkeuren van veldwerkplannen
 • beoordelen en goedkeuren van veldwerkrapportages
 • opstellen van rapportages
 • initiëren van de facturering en de afronding van projecten veldwerk

Bevoegdheden

 • beoordelen van aanvragen
 • beoordelen en zo nodig wijzigen van opdrachten (in overleg met de opdrachtgever)
 • verstrekken van opdrachten aan onderaannemers, uitzendbureaus c.q. detacheringsbureaus en/of laboratoria
 • maken van afspraken voor de uitvoering van veldwerk

Opleidings- en ervaringseisen

 • diploma HTS Civiele Techniek, Milieutechniek of Cultuurtechniek of gelijkwaardig
 • diploma ‘Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA’
 • kennis van BRL SIKB 2000, BRL SIKB 1000, BRL SIKB 6000
 • kennis van het KAM-managementsysteem
 • ervaring met MS Word en MS Excel
 • leidinggevende kwaliteiten
 • goede contactuele eigenschappen
 • rijbewijs B

Geïnteresseerd? Neem contact op met
Reinout ter Heerdt (06-34491058) of mail een sollicitatiebrief naar: reinout@detamilieu.nl


Vacature: Veldmedewerker (M/V) (40 uur per week)

Functieomschrijving:

 • uitvoeren en rapporteren van veldwerk voor milieuhygiënisch onderzoek conform BRL SIKB 2000 en de protocollen waarvoor hij/zij is gekwalificeerd
 • Taken en verantwoordelijkheden verifiëren van de toepasselijkheid van veldwerkplannen
 • zorg dragen dat hij/zij beschikt over adequate gereedschappen, apparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen voorafgaand aan de monsterneming
 • uitvoeren van handboringen , plaatse van peilbuizen, nemen grondmonsters (protocol 2001)
 • maken van boorbeschrijvingen (protocol 2001 en/of 2003)
 • inmeten van boorpunten en waterpassen (protocol 2001 en/of 2003)
 • afpompen van peilbuizen voor monsterneming, nemen van grondwatermonsters, uitvoeren van veldfiltraties (protocol 2002)
 • bepalen van het elektrisch geleidingsvermogen en de zuurgraad in grond- en oppervlaktewater (protocol 2002)
 • nemen van waterbodemmonsters, inmeten van waterbodems (protocol 2003); pré
 • inmeten van waterbodems (protocol 2003); pré
 • nemen van monsters uit asbestverdacht materiaal (protocol 2018); pré
 • registreren van de bevindingen van monsternemingen
 • conserveren van monsters
 • overdragen van monsters aan het laboratorium
 • schoonmaken van gebruikte gereedschappen, apparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen na afloop van de monsterneming
 • opstellen van veldwerkrapportages


Opleidings- en ervaringseisen

 • diploma MTS Civiele Techniek, Milieutechniek of Cultuurtechniek of gelijkwaardig
 • diploma ‘Basisveiligheid VCA’
 • kennis van BRL SIKB 2000
 • kennis van het KAM-managementsysteem
 • ervaring met MS Word en MS Excel
 • rijbewijs B (+E = pré)

Geïnteresseerd? Neem contact op met
Reinout ter Heerdt (06-34491058) of mail een sollicitatiebrief naar: reinout@detamilieu.nl


Vacature: Milieukundig begeleider

Functieomschrijving:

 • Het conform de BRL-SIKB 6000, protocol 6001 begeleiden van bodemsaneringen
 • Het uitvoeren van controle en veiligheidsmetingen
 • Het nemen van grond(water)monsters (BRL-SIKB 2000, protocol 2001, 2002, 2003 en 2018)
 • Eventueel het bemonsteren van verhardingsconstructies
 • Eventueel het uitvoeren van partijkeuringen (BRL-SIKB 1000, protocol 1001)


DETA MILIEU B.V. vindt de volgende kenmerken belangrijk:

 • Relevante MBO/HBO opleiding
 • 2 jaar relevante werkervaring
 • BRL 6000 certificaat
 • Sterke persoonlijkheid, vasthoudendheid, gedrevenheid, actief en representatief
 • Loyaal en servicegerichte instelling
 • Zelfstandig en nauwkeurig kunnen werken
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal en contactuele eigenschappen
 • Rijbewijs B (+E pré)
 • Deskundig leidinggevende projecten DLP (pré)

Geïnteresseerd? Neem contact op met
Reinout ter Heerdt (06-34491058) of mail een sollicitatiebrief naar: reinout@detamilieu.nl