Certificering


Om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen en onze bedrijfsprocessen continu te verbeteren zijn onze werkzaamheden voor een groot gedeelte gekoppeld aan erkenningen en certificaten.

DETA MILIEU B.V. staat als erkend bodemintermediair, volgens het Besluit Bodemkwaliteit (KWALIBO), vermeld op de website van Rijkswaterstaat Bodem.

DETA MILIEU B.V. is gecertificeerd conform:

 • NEN-ISO 9001;
 • VCA**;
 • NEN-ISO 14001;
 • BRL SIKB 1000 ‘Monsterneming voor partijkeuringen’:
 • SIKB-protocol 1001 ‘Monsterneming partijkeuringen grond en baggerspecie’;
 • BRL SIKB 2000 ‘Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek- en waterbodemonderzoek ’:
 • Protocol 2001 ‘Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen’;
 • Protocol 2002 ‘Het nemen van grondwatermonsters’;
 • Protocol 2003 ‘Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek’;
 • Protocol 2018 ‘Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem’;
 • BRL SIKB 6000 ‘Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en nazorg’:
 • Protocol 6001 ‘Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden’.

Eén en ander houdt in dat al onze werkzaamheden uitgevoerd worden conform de richtlijnen van voornoemde normen en Beoordelingsrichtlijnen.

NEN-EN-ISO 9001

De ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van DETA MILIEU B.V.. De wijze waarop DETA MILIEU B.V. met het door haar vastgestelde kwaliteitsbeleid omgaat wordt in praktijk getoetst door een onafhankelijke certificerende instelling.

VCA**:

De VCA** norm is ontstaan uit de behoeft van de (petro)chemische industrie om het aantal ongevallen terug te dringen en de algemene veiligheid te vergroten. Deze norm wordt echter ook gebruik in andere sectoren, waaronder de civiele bouw, hoveniers en installateurs. Certificering volgens de VCA ** is niet verplicht volgens de wet. In veel voorkomende gevallen wordt door de opdrachtgever geëist dat de opdrachtnemers VCA-gecertificeerd zijn. Derhalve is DETA MILIEU B.V. gecertificeerd volgens de VCA**. Naast deze bedrijfscertificering zijn onze medewerkers in het bezit van persoonlijk certificaten VCA-VOL (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden).
Erkend bodemintermediair / Kwalibo:

Kwalibo staat voor kwaliteitsborging in bodembeheer. Deze zelfregulerende regeling is ontstaan vanuit de branche en een van de maatregelen om het bodembeheer in Nederland te verbeteren. Onderdeel van de Kwalibo regeling zijn de erkenningen ten aanzien van de bodemintermediairs.

BRL SIKB 1000, Monsterneming van partijkeuringen (protocol 1001);

Deze BRL beschrijft de werkzaamheden van de uitvoering/monsterneming van partijkeuringen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. DETA MILIEU B.V. is als erkend bodemintermediair, erkend voor het uitvoeren van ‘Monsterneming van grond voor partijkeuringen (1001).

BRL SIKB 2000 (2001, 2002, 2003, 2018), veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek;

De BRL SIKB 2000, inclusief de onderliggende protocollen 2001 en 2002 beschrijven de veldwerkzaamheden bij de uitvoering van milieuhygiënisch bodemonderzoek. DETA MILIEU is als erkend bodemintermediar erkend, voor het uitvoeren van:

 • Monsterneming van grond (Protocol 2001);
 • Monsterneming van grondwater (Protocol 2002);
 • Monsterneming van waterbodem (Protocol 2003);
 • Monsterneming van asbest in grond (Protocol 2018);
 • ISO-9001:2008;
 • VCA**;
 • BRL SIKB 1000, Monsterneming van partijkeuringen (protocol 1001);
 • BRL SIKB 2000 (2001 en 2002), veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek;
 • BRL SIKB 2003, veldwerk voor waterbodemonderzoek;
 • BRL SIKB 2018, veldwerk voor asbest in grond onderzoek;
 • BRL SIKB 6000, milieukundige begeleiding en evaluatie van Bodemsanering.

Een en ander houdt in dat al onze werkzaamheden uitgevoerd worden conform de richtlijnen van voornoemde BRL’s.

BRL SIKB 6000, “Milieukundige begeleiding en evaluatie van Bodemsanering”.

DETA MILIEU B.V. beschikt over het certificaat in het kader van de BRL SIKB 6000, protocol 6001 ‘Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden’.

De milieukundig begeleider controleert de voorbereiding en uitvoering van de sanering, ordent de informatiestroom tijdens de sanering en verzorgt de keuring van grondstromen en de beoordeling van de eindsituatie (verificatie).

In de BRL 6001 worden duidelijke eisen gesteld aan de persoon die het toezicht uitoefent. Het personeel van DETA MILIEU B.V. beschikt over de nodige kennis en ervaring om toezicht te kunnen houden op de aannemer die de werkzaamheden uitvoert.