DETA MILIEU B.V.


Onze bodem is van levensbelang. We leven en wonen er op, we drinken eruit, we eten ervan. Het is daarom noodzakelijk een balans te vinden tussen bodemgebruik en de bescherming van de bodemkwaliteit. Door industrialisering, woningbouw of aanleg van wegen vindt belasting van onze bodem plaats. Deze bodembelasting, bijvoorbeeld in de vorm van toepassing van verontreinigde grond en baggerspecie en secundaire bouwstoffen, mag niet tot gevolg hebben dat maatschappelijke ontwikkelingen worden belemmerd.

Uitgangspunt moet zijn dat negatieve effecten op de kwaliteit van de bodem en het oppervlaktewater worden beheerst en geminimaliseerd. DETA MILIEU B.V. is een jong en dynamisch bedrijf dat is opgericht in 2007. Door kennis op het gebied van bodemonderzoek en bodemsanering te bundelen, kan DETA MILIEU B.V. u adviseren in het kader van:

  • het verschaffen van inzicht in de aanwezigheid, het type en de mate van verontreinigingen in land- en waterbodems;
  • het uitvoeren van partijkeuringen;
  • het milieukundig begeleiden van de verwijdering van de verontreiniging(en) in land- en waterbodems;
  • advies en begeleiding op het gebied van Veiligheid & Gezondheid;
  • het begeleiden van bodemsaneringen als Register Deskundig Leidinggevende Projecten (R-DLP en DLP);
  • Asfaltonderzoek volgens de CROW publicatie 2010, richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt;

DETA MILIEU B.V. beschikt over de benodigde certificaten voor het uitvoeren van deze werkzaamheden. Verder staat DETA MILIEU B.V. als erkend bodemintermediair, volgens het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer (KWALIBO), vermeld op de website van Rijkswaterstaat Bodem+. Bij uitvoering van haar activiteiten wenst DETA MILIEU B.V. zich bij haar klanten te profileren als een betrouwbaar en ter zake deskundig ingenieurs- en adviesbureau. Aandacht voor Kwaliteit, Arbo en Milieu is daarvan een belangrijk onderdeel.