Opdrachtgevers


DETA MILIEU B.V. heeft ervaring op het gebied van het uitvoeren en begeleiden van bodemonderzoeken en -saneringen voor diverse gemeenten, milieudiensten, nutsbedrijven en particulieren.

Indien gewenst kan DETA MILIEU B.V. u voorafgaand aan de uitvoering van onze werkzaamheden in contact brengen met een van onze referenten.

Teneinde op een uiterst zorgvuldige wijze op te gaan met onze relaties, zullen deze referenten alleen worden afgeven op nadrukkelijk schriftelijk verzoek van u als opdrachtgever.