(Water-) bodemonderzoek


De dienstverlening in het kader van (water)bodemonderzoeken en partijkeuringen omvat de volgende werkzaamheden:

 • vooronderzoek, inclusief historisch onderzoek;
 • verkennend bodemonderzoek;
 • nader bodemonderzoek;
 • waterbodemonderzoek;
 • archeologisch onderzoek;
 • onderzoek van ondergrondse tanks;
 • onderzoek naar asbest in grond;
 • due diligence bij (ver)koop transacties;
 • second opinions;
 • sonderingen;
 • monitoringsplan en -rapportage grondwater;
 • juridisch advies bij milieugerelateerde vraagstukken;
 • partijkeuring conform het Besluit Bodemkwaliteit (AP04; partijen > 400 m³);
 • indicatieve partijkeuringen (partijen < 400 m³);
 • advisering omtrent bodemsanering;
 • interpretatie onderzoeksresultaten volgens het Besluit Bodemkwaliteit;
 • asfaltonderzoek Protocol CROW 210, Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt.

In onderstaande tabel zijn de meest voorkomende aanleidingen voor onderzoek en de daarbij behorende onderzoeks- en veldwerkprotocollen weergegeven. Deze lijst is uiteraard niet uitputtend.

AanleidingOnderzoeksprotocolVeldwerkprotocol
Vaststelling algemene kwaliteit bodem, Verkennend bodemonderzoek,Aanvraag bouwvergunning;Aanvraag milieuvergunning.NVN 5725 (Historisch onderzoek),NEN 5740 (Verkennend onderzoek),Protocol Oriënterend OnderzoekNulsituatie bodemonderzoekProtocol 2001 en 2002
Aanvullend bodemonderzoek na vaststelling verontreinigingenProtocol Nader Onderzoek, Richtlijn Nader onderzoekProtocol 2001 en 2002
WaterbodemonderzoekNEN 5720Protocol 2003
Partijkeuringen grond (AP04)Besluit bodemkwaliteitProtocol 1001
Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodemNEN 5707Protocol 2018
Asfaltonderzoekasfaltonderzoek Protocol CROW 210, Richtlijn omgaan met vrijkomend asfaltProtocol CROW 210

Bodemsanering:

 • de dienstverlening in het kader van bodemsanering omvat de volgende activiteiten:
 • voorbereiden en begeleiden bodemsanering;
 • verzorgen en indienen Besluit Urgentie Saneringssystematiek (BUS) -meldingen;
 • bodemsanering (saneringsonderzoek en -plan);
 • opstellen van een bestek voor sanering;
 • milieukundige begeleiding volgens protocol 6001;
 • opstellen evaluatie rapportage na afronding bodemsanering;