Rapport tevredenheid opdrachtgever


Rapport tevredenheid opdrachtgever
Contactpersoon
Contactpersoon
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Hoe oordeelt u over de volgende aspecten van onze dienstverlening?
1 = ontevreden 2 = matig tevreden 3 = tevreden 4 = zeer tevreden

A: Persoonlijkheid van de medewerker(s):

A1: Nakomen van gemaakte afspraken
A2: Deskundigheid van de medewerker(s)
A3: Betrokkenheid van de medewerker(s)
B: Product:
B1: Snelheid van offertes, brieven, rapportages en verslagen
B2: Verzorging van offertes, brieven, rapportages en verslagen
B3: Inhoud en leesbaarheid van offertes, brieven, rapportages en verslagen
B4: Omgang met omstandigheden op de projectlocatie
B5: Omgang met veiligheid, gezondheid en milieu (VGM)
B6: Kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden
B7: Duidelijkheid en correctheid van facturen
B8: Kwaliteit van de nazorg
C: Communicatie:
C1: Bereikbaarheid van contactpersonen
C2: Informatievoorziening over de voortgang
C3: Afhandeling van opmerkingen en klachten
Wat zijn naar uw mening de drie belangrijkste vragen
(Selecteer maximaal 3 codes overeenkomend met bovenstaande vragen)
Belangrijke vraag groep A
Belangrijke vraag groep B
Belangrijke vraag groep C