Detachering

Ter ondersteuning van uw organisatie kan DETA MILIEU B.V. deskundige medewerkers detacheren in de volgende functies:

  • veldmedewerker;
  • monsternemer in het kader van Besluit Bodemkwaliteit;
  • milieukundig begeleider (MKB);
  • deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA);
  • veiligheidskundige (MVK en HVK);
  • milieucoördinator;
  • projectmanager;
  • interim manager;
  • begeleiden van bodemsaneringen als (Register Deskundig Leidinggevende Projecten (R-DLP en DLP);